top of page
  • Writer's pictureMoran Wilf

הבשורה הגדולה שלא שמעתם עליה: הוקם בית דין דיגיטלי ראשון בישראל

בשבועות האחרונים הוקם בישראל בין דין חדש מטעם משרד המשפטים.

בית הדין, שיקרא “ועדת ערר לענייני קורונה - השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים”, הוקם במסגרת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020.הבשורה שלא שמעתם עליה: הוקם בית דין דיגיטלי ראשון בישראל


בית הדין נועד לתת מענה לבעלי עסקים שמחזור פעילותם נפגע בשל התפשטות נגיף הקורונה, והגישו בקשה לרשות המסים לקבלת מענק בגין 'הוצאות קבועות', אך בקשתם נדחתה, או אושרה חלקית. אותם בעלי עסקים יהיו זכאיים להגיש ערר על החלטת רשות המסים לבית הדין.


עד כאן החלק היבש.

ואיפה הבשורה? ובכן, משרד המשפטים החליט לנקוט ביוזמה מעניינת ולהגיב בצורה מהירה וראויה שמתאימה לרוח התקופה, וכך - בתי הדין הזה הולך לעבוד באופן דיגיטלי.


בתי המשפט מתקדמים לדיגיטל


אני לא יודעת אם ומתי יצא לכם לנהל הליך משפטי בזמן האחרון. ההליכים הבירוקרטיים המסובכים והצורך בקביעת דיונים פרונטאליים יוצרים צוואר בקבוק לא נורמלי שלעיתים יכול להימשך גם חודשים רבים, שבמהלכם לא תמיד יש מענה מיידי למי שנפגע.

אז סדרי הדין של בית הדין הזה הולכים להיות הייטק לגמרי:

הפניה מבוצעת במערכת דיגיטלית באתר של בית הדין מטעם משרד המשפטים.

במהלך הגשת הבקשה, יש לענות על שאלון קצר כדי להגיש ערר, הגשת המסמכים מוגשת באמצעים דיגיטליים

וגם ההחלטות מתקבלות מרחוק, מבלי שצריך לחכות לתור פיזי.


ומה לגבי דיונים במקרים שבהם יש צורך לשמוע את עמדת הצדדים? גם הם יבוצעו מרחוק:

באתר של ועדת הערר במשרד המשפטים מופיעות הנחיות מסודרות לאופן קיום הדיון, המועד לשליחת הזימון ואפילו - הנחיות לגבי העזרים הטכנולוגיים (כמו - “מומלץ להתחבר לדיון באמצעות מחשב שולחני או מחשב נייד ולא מטלפון נייד. השתתפות בדיון מטלפון נייד עשויה לגרום שיבושים, כגון קבלת שיחות במהלך הדיון והפרעה לנראות ולקשב”).

הכוונה מאחורי המהלך הזה טובה: גם לקצר את הזמן שבטיפול בבקשה, וגם הבנה של מצוקת בעלי העסקים בתקופה הזו, שאין להם את הפריבילגיה לחכות כמה חודשים עד שתינתן החלטה בעניינם.


בית הדין מתחיל לעבוד ממש בימים אלו, כך שנותר לנו רק לחכות ולראות עד כמה במהלך הזה באמת עובד.


Yorumlar


bottom of page