top of page

תקנון האתר

 

 

ברוכים הבאים לאתר moranwilf.com (להלן: "האתר").

 

כללי

1. האתר מופעל על ידי מורן וילף (להלן: "נותנת השירותים") ומשמש גם בתור: אתר תדמית, אתר למכירת שירותי יעוץ עסקי (פיזי ודיגיטלי), אתר למכירת מוצרים מקוונים שונים וחומרים מקצועיים, אתר למכירה ו/או צריכה של הרצאות פיזיות ומקוונות.

2. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין נותנת השירותים לבין משתמשי האתר.

3. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

4. שימוש באתר מהווה את הסכמתך לתנאי התקנון, בין אם הנך משתמש באתר בעצמך או באמצעות תאגיד או עוסק, אם בכל דרך אחרת.

5. נותנת השירותים רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, את התכנים המופיעים בו או לבצע כל שינוי אחר ללא צורך בהודעה מראש.

6. מוסכם כי למשתמשי האתר לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נותנת השירותים, בגין שינויים אלו ככל שיבוצעו, או בגין תקלות שעשויות לנבוע משינוים כאמור.

7. נותנת השירותים רשאית, ע"פ שיקול דעת הבלעדי ומבלי צורך לספק נימוק או הסבר, לחסום למשתמש כזה או אחר את הגישה לאתר.

8. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הנאמר בפרסום כזה או אחר לבין הנאמר בתקנון זה – יגברו הוראות תקנון זה.

 

 

הרכישה באתר

9. האתר מוכר למשתמשי האתר מוצרים מקוונים שונים וחומרים מקצועיים, הרצאות פיזיות ומקוונות באמצעות האינטרנט (להלן: "המוצרים").

10. רכישת המוצרים מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי עמידה בתנאים אלו תהווה עילה לביטול הרישום ע"י נותנת השירותים.

11. התשלום יבוצע בדף ההרשמה הרלוונטי למוצר שנרכש.

12. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי. במקרה של תשלום בהעברה בנקאית או באפליקצית תשלומים, התשלום יחשב מיום הפרעון בפועל.

13. המחיר המוצג באתר הינו בשקלים ישראלים, ומחיר המוצר באתר כולל את המע"מ אלא אם כן נכתב אחרת.

14. נותנת השירותים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

15. נותנת השירותים ו/או מי מטעמה, לא תישא באחריות בגין שימוש בלתי מורשה. שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שיעשה על ידי צד שלישי, הן במוצרים והן באמצעי התשלום בהם נעשה שימוש ע"י המשתמש.

 

ביטולים והחזר כספי

 

עבור שירותי יעוץ, סדנאות והרצאות, קורסים דיגיטליים:

16. עסקה שבוצעה ניתנת לביטול באמצעות פניה בכתב בלבד לכתובת הדוא"ל הבאה: moranw.business@gmail.com , תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיתבקשו על ידי נותנת השירותים ע"פ שיקול דעתה.

17. הודעת הביטול תישלח תוך 14 יום ממועד הרכישה אך 2 ימי עסקים לפחות ממועד אספקת המוצר / השירות. ההחזר מותנה בכך שלא נעשה כל שימוש במוצר / השירות, או שהוא טרם סופק.

18. החזר כספי יבוצע באמצעות חברת האשראי דרכה שילם המשתמש, ו/או בכל דרך אחרת ע"פ שיקול שעתה של נותנת השירותים.

עבור מוצרים דיגיטליים הנמכרים באתר (לרבות אך מבלי למעט, מוצרי "כלים לעסקים" ודומיהם):

19.  לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בגין מוצר דיגיטלי הניתן להקלטה, שעתוק או שכפול, ו/או למוצר שנעשה בו שימוש.

20. מאחר ומדובר במוצר דיגיטלי אשר נשלח ללקוח באופן אוטומטי וניתן לשימוש מיידי, הרי שהמשתמש מסכים כי עצם אספקת המוצר דינו כדין שימוש במוצר על ידו / ע"י מי מטעמו.

 

קניין רוחני

21. נותנת השירותים הינה בעלת זכויות היוצרים בתוכן האתר, ואין לעשות בהן שימוש ללא אישור.

22. זכויות יוצרים אלו כוללים בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו, התמונות והטקסטים, שם האתר, השמות והכותרות הניתנות למוצרים והשירותים ועוד.

23. כל שימוש מסחרי בתכני האתר אסור, אלא באישור בכתב ומראש מטעם נותנת השירותים.

24. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת מראש ובכתב מטעם נותנת השירותים.

25. בכל הנוגע לפרטי משתמש אישיים באתר – הרי שהם שייכים למשתמש בודד ואינם ניתנים להעברה לאחר.

פרטיות ושמירת סודיות

26. נותנת השירותים עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר.

27. במקרים שאינם בשליטת נותנת השירותים ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא נותנת השירותים אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם למשתמשים, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

28. נותנת השירותים לא תעביר פרטים אלו לצדדים שלישיים, למעט במקרם בהם ביצע המשתמש פעילות לא חוקית באתר ו/או ניסה לבצע פעילות שכזו, או במקרה בהם התקבל צו שיפוטי המורה על כך. במקרים אלו לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה כלפי נותנת השירותים.

29.בעת השלמת רכישה באתר, יש משום הסכמת המשתמש לנותנת השירותים או למי מטעמה לעשות שימוש בפרטיו זה על מנת לספק לו מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומוצרים מטעמה של נותנת השירותים.

30. בנוסף, נותנת השירותים תהיה רשאית להשתמש במידע זה למטרות סקר שוק או רשימת דיוור בין אם הרכישה היא אישית עבור הרוכש או עבור צד שלישי.

31. כל משתמש רשאי בכל רגע נתון להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה של נותנת השירותים בלחיצה על כפתור "הסרת הרשמה" בתחתית כל מייל.

 

 

דיוור ישיר

32. נותנת השירותים מציעה למשתמשי האתר ולמשתמשים חיצוניים לו, להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל דיוור מעת לעת (להלן: "רשימת התפוצה").

33. בעת הרשמה לרשימת התפוצה, המשתמש מסכים כי נותנת השירותים תהיה רשאית לשלוח פרטי הקשר שסופקו, דוא"ל, מסרונים מכל סוג, לפנות אליו בכתב או בע"פ ולהציע מידע פרסומי ושיווקי בדבר שירותים, מוצרים, מבצעים, חידושים וכדומה.

34. למען הסר ספק, כל משתמש רשאי בכל רגע נתון להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה של נותנת השירותים בלחיצה על כפתור "הסרת הרשמה" בתחתית כל מייל, או באמצעות פניה בכתב לדוא"ל moranw.business@gmail.com.

 

דין וסמכות שיפוט

35. הדין החל על  תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.

36. סמכות השיפוט הבלעדית לכל מחלוקת ועניין, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.

 

שירות לקוחות

37. ניתן ליצור קשר עם נותנת השירותים לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר, או בדוא"ל:  moranw.business@gmail.com.

bottom of page